จีนลดขุดเจาะน้ำบาดาล แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

เจ้าหน้าที่กระทรวงชลประทานของจีน กล่าวว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการขุดเจาะบาดาล เพื่อนำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคลดลง โดยเมื่อปี 2563 มีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ราว 89,000 ลดลงกว่า 24,000 ลูกบาศก์เมตรจากปี 2555 ซึ่งในอดีตนั้นมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ปีละเกือบ 1 แสนลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 1 ใน 6 น้ำที่ใช้บริโภคทั้งหมด

โดยมีถึง 21 มณฑลที่สูบน้ำจากบาดาลมาใช้มากเกินไป โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือ จนทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา เช่น ทะเลสาบและพื้นที่ชุ่มน้ำหดตัว ทำให้ทางการหันไปหาแหล่งน้ำใหม่ โดยนำน้ำจากทะเลสาบและแม่น้ำ หรือน้ำในเขื่อนมาทดแทนน้ำบาดาล ซึ่งเมื่อปีที่แล้วทางการได้นำน้ำจากแม่น้ำและทะเลสาบมาใช้เกือบ 8 พันล้านลูกบาศก์เมตร

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ในอนาคตจะพยายามให้เกิดความสมดุลระหว่างสูบน้ำบาดาล กับการนำน้ำจากแหล่งอื่นๆมาบริโภค เพื่อไม่ให้มีการขุดเจาะน้ำบาดาลที่มากเกินไป