การเรียนจินตคณิตกับลูกคิด

การเรียนจินตคณิตกับลูกคิด จินตคณิต เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองทั้งสองซีก โดยใช้ตัวเลขและลูกคิดเป็นสื่อในการเรียนการสอน ผลที่ได้จากการเรียนจินตคณิตนั้น น้องๆ จะมีสมาธิที่ดีขึ้นมาก สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในเวลาที่นานขึ้น

เพราะการเรียนจินตคณิตเป็นการคิดเลขโดยใช้จินตภาพซึ่งต้องใช้ความนิ่งของสมาธิค่อนข้างมาก เป็นการสร้างภาพของลูกคิดขึ้นในสมอง ในขณะเดียวกันนั้น สมองทั้งสองฝั่งซึ่งใช้ในการเรียนจินตคณิต จะถูกกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เป็นการเตรียมสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ทำให้น้องๆ ที่เรียนจินตคณิตส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนในโรงเรียนดีขึ้นทุกวิชา

จินตคณิตโดยการใช้ลูกคิด คือ การใช้ลูกคิดเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้และฝึกฝน โดยจุดประสงค์ของการใช้ลูกคิดนั้นไม่ได้ใช้เพียงแต่เป็นเป็นการคิดเลขให้ถูกต้อง แต่เป็นวิธีการเรียนที่ใช้ลูกคิดเป็นสื่อกลางในการบังคับให้สมองของเราใช้งานได้ทั้งสองซีก ซึ่งผลที่ได้จากการเรียนลูกคิด จะทำให้เข้าใจเรื่องจำนวนและตัวเลขมากยิ่งขึ้น เนื่องจากลูกคิดแต่ละแกนจะเป็นตัวแทนค่าประจำหลัก ในแต่ละหลักการคิดเลขที่ถูกต้องและแม่นยำทั้งการบวก ลบ คูณ หาร

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้เด็กๆที่พึ่งเริ่มท่องสูตรคูณสามารถท่องจำได้อย่างแม่นยำ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลให้มีการพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพร้อมกันโดยการใช้ตัวเลข ลูกคิด หรือนิ้วมือเป็นการสื่อในการเรียนการสอน ผลที่ได้จากการเรียนลูกคิดนั้นเด็กๆจะมีสมาธิที่ดีมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานมาก เพราะการเรียนลูกคิดเป็นการคิดเลขโดยการใช้จินตนาการภาพซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้สมาธิและความนิ่งค่อนข้างมากซึ่งเป็นการฝึกการคิดเลขเป็นภาพจากการฝึกฝน

ในขณะเดียวกัน สมองทั้งสองซีกใช้ในการเรียนจินตคณิตจะถูกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เป็นการเตรียมสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ทำให้นักเรียนที่เรียนจินตคณิตส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนดีขึ้นในทุกวิชาเห็นหรือไหมครับว่าการเรียนลูกคิด สามารถช่วยพัฒนาสมองได้หลายด้านนอกจากการคำนวณ เนื่องจินตคณิตช่วยการฝึกความนิ่งและสมาธิ ซึ่งส่งผลให้การเรียนด้านอื่นๆก็จะดีไปด้วย

เนื่อจากจริงๆ แล้วการคิดเลขเร็วไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการเรียนจินตคณิต แต่เป็นเพียงผลพลอยได้ที่เกิดจากการกระตุ้นสมองเท่านั้น การที่น้องๆ เรียนจินตคณิตแล้วสามารถคิดเลขในใจได้อย่างรวดเร็วนั้น เป็นเพราะการคิดเลขในใจแบบจินตภาพ ตรงจุดนี้สมองซีกขวาจะเข้ามามีบทบาทในการคิดเลข ซึ่งสมองซีกขวานี้เอง มีความเร็วในการประมวลผลที่สูงกว่าสมองซีกซ้ายมาก ดังนั้นการเรียนจินตคณิตจึงมีส่วนช่วยให้สมองซีกขวาทำงานมากขึ้น ส่งผลไปถึงความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการต่างๆ ด้วย